2015-10-23

Działające w ramach Oddziału ZLP w Warszawie Klub Tłumaczy zrzesza i współpracuje nie tylko z tłumaczami należącymi do związku. Swoim działaniem chce objąć cały kraj i jest otwarte na współpracę ze wszystkimi, zarówno tłumaczami należącymi do organizacji pisarskich jak i z tymi niezrzeszonymi. Na spotkaniu rozpoczynającym działalność Koła we wrześniu br. przyjęto szereg postulatów i zadań, którymi postanowiono się zajmować w najbliższej przyszłości.

Przede wszystkim zwrócono uwagę na niedocenienie tłumacza jako twórcy, który jest nie tylko autorem przekładu, ale przede wszystkim osobą znającą się na rynku dzieł literackich obcym językowo dla polskiego czytelnika. Osobą, która zna ten rynek, dokonuje z niego wyboru dzieł literackich, jego zdaniem najbardziej wartościowych i przybliża literatury obce, zarówno klasyczne jak i współczesne dokonując ich promocji na polskim rynku wydawniczym. Tłumaczenie dzieł klasycznych jest szczególnie trudne, bowiem przekłady podobnie jak ludzie starzeją się z powodu zachodzących przemian w języku i kulturze.

Ta niezwykle trudna i odpowiedzialna rola tłumacza spotyka na liczne trudności związanymi nie tylko z brakiem miejsc do publikacji przekładów, często objętościowo obszernych tekstów prozatorskich, ale równie ograniczeń prawnych związanych z obowiązującym prawem autorskim.

W związku z powyższym przyjęto, że kolejne spotkania będą miały charakter tematyczny i po spotkaniu związanym z omówieniem danego zagadnienia będą omawiane sprawy organizacyjne oraz sposoby rozwiązywania problemów poruszanych w ramach dyskusji uczestniczących w spotkaniu tłumaczy i gości.

Ustalono, ż tematem kolejnego spotkania, które będzie miało miejsce w Domu Literatury w dniu 27 października br o godz. 17- tej w Sali nr 2 będą problemy prawne związane z obowiązującym Prawem autorskim, które omówi radca prawny ZAiKS-u.

                                                                                                                    Zbigniew Milewski

Kategoria: