2016-01-31

25 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie członków Zarządu OW ZLP z kierownictwem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Udział wzięli, ze strony OW ZLP, Jan Cichocki i Grzegorz Trochimczuk, ze strony Kuratorium – wicekurator oświaty Albert Stoma i Andrzej Kulmatycki, dyrektor Wydziału Zarządzania Informacją. Spotkanie odbyło się z inicjatywy OW ZLP.

Po krótkim przedstawieniu programu ZLP ze zwróceniem uwagi na wieloletnia tradycję WJP, G. Trochimczuk przedstawił szerzej prowadzone w ramach festiwalu „lekcje poetyckie”. Kierownictwo Kuratorium zostało poinformowane, że mimo czynionych co roku wysiłków, OW nie jest w stanie dotrzeć z informacją i ofertą „lekcji” do większości szkół. Bardzo korzystna byłaby w tym względzie pomoc organizacyjna Kuratorium.

Wicekurator Stoma życzliwie odniósł się do przedstawionej sprawy. Zaproponował, iż Mazowieckie Kuratorium Oświaty mogłoby objąć patronat nad projektem OW ZLP. Należy w tej sprawie zgłosić formalny wniosek. Ponadto Kuratorium zamieści na swojej stronie komunikat OW w sprawie „lekcji”, odsyłając zainteresowanych nauczycieli i uczniów bezpośrednio do ZLP.

Drugim tematem spotkania była oferta Koła Młodych ZLP adresowana do młodzieży szkół średnich Warszawy i Mazowsza. I w tej sprawie spotkaliśmy się z życzliwym zainteresowaniem i obietnicą promocji sprawy w działaniach Kuratorium. (jc)

 

 

Kategoria: