2016-09-25

Zasady uczestnictwa:

  1. W czasie Turnieju każdy uczestnik prezentuje osobiście jeden nienagradzany wcześniej wiersz własnego autorstwa, niepublikowany do tej pory w czasopismach i wydawnictwach książkowych, a także w Internecie.

2. Każdy startujący ma w trakcie Turnieju wydruk prezentowanego wiersza.

3. Wiersz nie powinien przekraczać 30 wersów.

4.  Wiersze mogą dotyczyć dowolnej tematyki, muszą być napisane w języku polskim, co nie wyklucza używania powszechnie znanych zwrotów obcojęzycznych.

Jury Turnieju stanowią:

– Jerzy Jankowski – przewodniczący

– Grzegorz Trochimczuk

– Andrzej Wołosewicz

5. W Turnieju mogą brać udział tylko poeci niezrzeszeni w ZLP i SPP, muszą mieć ukończone 16 lat.

W Turnieju przyznane będą następujące nagrody: I nagroda – 600zł; II nagroda – 500zł; III nagroda – 400zł; wyróżnienia – po 100zł

8. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, ogólna suma nagród nie będzie zmniejszana.

9. Sprawy nieujęte w regulaminie ostatecznie rozstrzyga jury Turnieju.

10. Udział w Turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a także zgodę na publikację prezentowanych utworów na stronie internetowej ZLP oraz w ewentualnym wydawnictwie pokonkursowym.

11. Wszyscy uczestnicy przybywają na Turniej na własny koszt.

12. Organizatorzy, czyli Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich wyczulają szczególnie uwagę uczestników na problem plagiatów, przypominając, że korzystanie z cudzej własności intelektualnej jest przestępstwem.

13, Turniej odbywać się będzie w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 – 8 października 2016 r. (sobota)  o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy.

 

Kategoria: