2023-06-23

Początek lata 2023 to najlepszy czas na rozpoczęcie prac nad Antologią 51. Warszawskiej Jesieni Poezji. Przedstawiamy zasady uczestnictwa w projekcie, zwracając szczególną uwagę członków ZLP, że prace należy nadsyłać wyłącznie za pośrednictwem oddziałów macierzystych ZLP. Prosimy o stosowanie się do przyjętych założeń, co ułatwi zespołowi redakcyjnemu sprawną realizację naszego tradycyjnego i prestiżowego przedsięwzięcia wydawniczego. Zapraszamy!

Antologia 51.Warszawskiej Jesieni Poezji„Jaka wielka jest Warszawa!”

 • Zaproszenia do Antologii kierujemy jedynie do autorów-członków ZLP
 • Każdy z autorów zgłasza do Antologii dwa teksty
 • a) pierwszy w kategorii „Warszawa: Wspomnienia ‒ Marzenia”
  • b) drugi w kategorii „Czysta Liryka”
 • Każdy autor ma do dyspozycji maksymalnie 2 strony Antologii – dwa wiersze + krótka notka o sobie. Maksymalna liczba linijek tekstu (wierszy) ‒ 58
 • Czyste teksty Word, czcionka Times New Roman 12 (bez formatowania) należy przesyłać na adres Zarządu Oddziału macierzystego a w przypadku członków Oddziału Warszawskiego na adres e-mail: jjankowski@zlpwarszawa.pl
 • Zgłoszenia autorów z oddziałów dokonują prezesi Zarządów Oddziałów ZLP
 • Ostatecznej kwalifikacji autorów do Antologii uwzględniając kryteria formalne, zgodność z tematyką i poziom poetycki dokonają Redaktorzy Antologii: Jerzy Jankowski i Zbigniew Milewski
 • Każdy autor zakwalifikowany do prezentacji w Antologii otrzyma jeden egzemplarz Antologii podczas 51. WJP lub po 15 października osobiście lub w formie przesyłki za zaliczeniem pocztowym (przesyłka będzie wysłana do prezesów oddziałów dla wszystkich uwzględnionych w Antologii autorów z danego oddziału). Kolejne egzemplarze będzie można nabywać w cenie ustalonej po realizacji wydania
 • Termin nadsyłania tekstów i notek biograficznych upływa w nieprzekraczalnym terminie 20 lipca 2023 roku
 • Lista autorów zakwalifikowanych do Antologii zostanie podana do 31 sierpnia 2023 roku na stronie internetowej www.zlpwarszawa.pl i na stronie www.zlp-info.pl
Kategoria: