2015-10-12

Na posiedzeniu w dniu 30.09.2015 Kapituła Nagrody im. J. Iwaszkiewicza i Nagrody im. J. Słowackiego w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Zieniewicz

Członkowie: Zbigniew Milewski, Andrzej Tchórzewski, Leszek Żuliński

Sekretarz: Andrzej Wołosewicz

podjęła decyzję o przyznaniu

 

Nagrody im. Jarosława Iwaszkiewicza:

  1. ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ

Panu prof. dr hab. ANDRZEJOWI GRONCZEWSKIEMU

 2. ZA UPOWSZECHNIANIE LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ

Panu IRENEUSZOWI SZMIDTOWI

 Nagrody im. Juliusza Słowackiego

Panu MARKOWi WAWRZKIEWICZOWI

Kategoria: