2024-01-20

Zarząd Oddziału Warszawskiego ZLP na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2024 roku przyjął rezygnację Ireny Tetlak z udziału w pracy Zarządu i jednogłośnie powołał na to miejsce Alicję Wejner, powierzając jej pełnienie funkcji sekretarza. Aktualny skład Zarządu OW ZLP znajduje się w zakładce „Zarząd”. Życzymy naszej koleżance powodzenia w pracy Zarządu na rzecz naszych członków i upowszechniania literatury.

Kategoria:
Tagi: