Tag: Zarząd

2024-01-20

Zmiana w Zarządzie OW ZLP

Zarząd Oddziału Warszawskiego ZLP na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2024 roku przyjął rezygnację Ireny Tetlak z udziału...
logo
© Związek Literatów Polskich O/Warszawa